JA slide show
Informacja z konferencji rozpoczynającej projekt w dniu 27.09.2012 r.
wtorek, 02 października 2012 12:36

27 września 2012 r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Drobinie w ramach promocji, odbyła się konferencja rozpoczynająca projekt pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.

Głównym celem Projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla mieszkańców Gminy Drobin  zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności.

W wyniku realizacji projektu w 150 gospodarstwach domowych oraz w 3 podległych beneficjentowi jednostkach zostanie zainstalowany sprzęt komputerowy:

  • 20 - Zespół Szkół w Drobinie,
  • 15 - Zespół Szkół w Łęgu Probostwie,
  • 15 - Szkoła Podstawowa w Rogotwórsku.

Zapewniony zostanie również dostęp do szerokopasmowego Internetu oraz usług on-line. Beneficjenci Ostateczni zostaną wyposażeni w zestawy komputerowe umożliwiające korzystanie z Internetu oraz zostaną przeszkoleni w zakresie użytkowania i wykorzystania.


Podczas konferencji przedstawiono działania realizowane w trakcie projektu. W spotkaniu uczestniczyli Beneficjenci Ostateczni (150 osób), przedstawiciele władz samorządowych,  lokalnych, dyrektorzy szkół oraz zaproszeni goście.
Konferencję otworzyła i moderowała Elżbieta Anna Grączeska - Kierownik Projektu. Na spotkaniu omówiono i zapoznano BO z umowami użyczenia na sprzęt komputerowy oraz Internet. które będą sukcesywnie podpisywać w październiku br.


Podczas konferencji głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Drobin - Sławomir Wiśniewski, który poruszył ważną tematykę pozyskiwania przez gminę Drobin środków z Unii Europejskiej. Środki zewnętrzne wspomagają budżet gminy i powalają na realizację wielu inwestycji.


Poruszona została również tematyka dotycząca praw i obowiązków Beneficjentów Ostatecznych w projekcie zaprezentowana przez prelegenta - Macieja Kulkę.
Podsumowaniem konferencji było rozdanie uczestnikom materiałów  promocyjnych.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

 

Goście online

Naszą witrynę przegląda teraz 20 gości 

Linkipoprzednim miesiącu październik 2017 następnym miesiącu
N P W Ś C Pt S
week 40 1 2 3 4 5 6 7
week 41 8 9 10 11 12 13 14
week 42 15 16 17 18 19 20 21
week 43 22 23 24 25 26 27 28
week 29 30 31